Connect with:
HomeΑΓΟΡΑΑσφάλισηΔιαδικασία ασφάλισης υγείας

Διαδικασία ασφάλισης υγείας

Το βασικότερο στοιχείο για την σωστή ασφάλιση είναι η πλήρης συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας.

Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ασφάλισης η διαδικασία έχει τα παρακάτω βήματα

 1. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας και της αίτησης ασφάλισης (ονομάζεται non medical).
 2. Αποστολή  της αίτησης στα κεντρικά της εταιρείας για έλεγχο των δεδομένων
 3. Έκδοση συμβολαίου
 4. Παράδοση του συμβολαίου στον ασφαλισμένο και εξόφληση του υπολοίπου της συμφωνημένης δόσης – π.χ. του εξαμήνου
 5. Έναρξη της ασφάλισης βάσει των όρων του συμβολαίου
Σημαντικές σημειώσεις
Από κάποια ηλικία και πάνω είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να υποβληθεί σε εξετάσεις με έξοδα της εταιρείας για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του
Εάν ο ασφαλισμένος δηλώσει κάποιο πρόβλημα υγείας στο ερωτηματολόγιο τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις, τελευταίες εξετάσεις, τυχόν γνωματεύσεις γιατρών κτλ για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι διαφοροποιήσεις στις καλύψεις λόγω προβλήματος υγείας είναι οι παρακάτω
 • Εξαίρεση μόνιμη ή προσωρινή για το συγκεκριμένο πρόβλημα
 • Κάλυψή του με ένα μικρό επασφάλιστρο (δηλαδή ένα μικρό επιπλέον ποσό)
 • Ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του αιτήματος ασφάλισης εάν το πρόβλημα κριθεί σημαντικό.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος ερωτάται πρώτα εάν τις αποδέχεται και εάν όχι η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο χωρίς επιβάρυνση.
Τα λεγόμενα ”νοσοκομειακά προγράμματα” ή ”προγράμματα υγείας” προσφέρουν τη σιγουριά πως όσα χρήματα και να χρειαστούν για μια νοσηλεία, θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα στον κόσμο.
Στην πράξη, μιλάμε για ένα κοινό ”κουμπαρά” όπου πολλοί συνεισφέρουν λίγα χρήματα ετησίως ώστε να μπορέσει να καλύψει τα υψηλά έξοδα νοσηλείας του κάποιος από αυτούς, αν και εφόσον χρειαστεί. 

Η διαδικασία είναι απλή

 1. Επιλέγετε εσείς ποιο είναι το καλύτερο νοσοκομείο ή κλινική στον κόσμο
 2. Αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υγείας σε Α θέση νοσηλείας

Για μια νοσηλεία καλύπτονται έξοδα όπως

 • Έξοδα για δωμάτιο και τροφή (το κρεβάτι όπως επικρατεί)
 • Αμοιβές ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων
 • Εξετάσεις μέσα στο νοσοκομείο και σχετικές με τη νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες
 • Φάρμακα και υλικά νοσηλείας
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο ή και επείγουσα αερομεταφορά για νοσηλεία

Γενικά καλύπτεται ότι είναι αναγκαίο για να γίνετε καλά σε ένα νοσοκομείο.

Επιπλέον παροχές μπορούν να προστεθούν όπως νοσοκομειακό επίδομα (πχ 50€ την ημέρα για κάθε μέρα νοσηλείας) ή και εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις

Η σωστή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας διασφαλίζει 100% ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει ασφάλιστρα που έχουν αντίκρισμα. Καλύτερα να μην ασφαλιστεί καθόλου κάποιος παρά την ώρα της αποζημίωσης να αποδειχτεί ότι οι δηλώσεις του ήταν αναληθείς. Τότε η εταιρεία θα αρνηθεί την αποζημίωση και πιθανώς να καταγγείλει και το συμβόλαιο πλήρως.

Τα προγράμματα υγείας έχουν τη δική τους ορολογία που πρέπει να τη γνωρίζετε.

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω ηλικίας του ασφαλισμένου, ιατρικού πληθωρισμού και ενδεχομένως πολλών αποζημιώσεων της εταιρείας. Ένα ποσό 4-6% συνολικά κρίνεται λογικό.

Απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό: Τα πρώτα χρήματα μιας νοσηλείας τα οποία δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική. Για παράδειγμα, αν μια νοσηλεία στοιχίσει 10.000€ και υπάρχει απαλλαγή 1.500€, τότε η αποζημίωση θα είναι 10.000€ – 1.500€ = 8.500€. Όσο μεγαλύτερη απαλλαγή, τόσο φθηνότερο είναι και ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Αποζημίωση: Ο ασφαλισμένος, μετά το πέρας της νοσηλείας, προσκομίζει τα τιμολόγια ιατρών και νοσοκομείου στην ασφαλιστική του και εισπράττει τα χρήματα που δικαιούται (απολογιστική αποζημίωση όπως λέγεται αυτή η διαδικασία).

Διαγνωστικές εξετάσεις: Εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε ειδικά κέντρα για τον έλεγχο και τη θεραπεία παθήσεων και ανωμαλιών. Για παράδειγμα Γενική αίματος, ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία κτλ. Για να καλυφθεί μια διαγνωστική εξέταση πρέπει να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να παραπέμπει σε πρόβλημα υγείας. Όχι δηλαδή προληπτικά. Για προληπτικούς λόγους οι εταιρείες παρέχουν check up.

Διαδοχικότητα: Μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, ζητώντας από τη νέα ασφαλιστική να τον καλύψει με τους ίδιους όρους που είχε και πριν.

Έλεγχος ασφαλισιμότητας: Κάθε πρόγραμμα υγείας προϋποθέτει ο ασφαλισμένος να ερωτηθεί αναλυτικά για τυχόν ιατρικό του ιστορικό και ενδεχομένως να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα υγείας, η εταιρεία πιθανώς να επιβάλει εξαιρέσεις (δηλαδή να μην καλύψει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα), επασφάλιστρα (δηλαδή αυξημένο κόστος) ή να μην ασφαλίσει καθόλου τον υποψήφιο.

Εξαιρέσεις και αναμονές: Κάποιες παθήσεις ή περιπτώσεις αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καλύπτονται ποτέ (για παράδειγμα αλκοολισμός, συγγενείς παθήσεις, ναρκωτικά κτλ). Αντίθετα, σαν αναμονές εννοούνται κάποιες περιπτώσεις που καλύπτονται μεν αλλά όχι άμεσα παρά μετά μόνο από ένα διάστημα (πχ γυναικολογικές παθήσεις καλύπτονται μετά από ένα χρόνο).

Ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα: Ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο το οποίο κάθε χρόνο αναθεωρείται σε θέματα κόστους και παροχών. Η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το διακόψει, είτε ατομικά είτε για όλους, και ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα σε ασφαλισμένους που δεν μπορουν να συνάψουν άλλη ασφάλιση υγείας σε άλλη εταιρεία λόγω ηλικίας ή ιατρικού ιστορικού.

Ισόβιο πρόγραμμα: Το αντίθετο του ετησίως ανανεούμενου. Ο πελάτης ασφαλίζεται και μπορεί να κρατήσει το ίδιο συμβόλαιο (σε παροχές και όρους) για όλη του τη ζωή, άσχετα εάν παρουσιαστούν προβλήματα υγείας ή η εταιρεία το διακόψει για νέους πελάτες. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση.

Νοσηλεία: Η διανυκτέρευση σε ένα νοσοκομείο-κλινική για να γίνει κάποια θεραπεία. Όχι απλά για έλεγχο ή εξετάσεις προληπτικές.

Νοσήλια: Τα αναγκαία έξοδα που χρεώνει ένα νοσοκομείο (φάρμακα, υλικά, δωμάτιο, εξετάσεις κτλ) για να γίνει μια θεραπεία.

Οικογενειακό συμβόλαιο: Ασφάλιση υγείας στην οποία καλύπτονται πολλά μέλη μιας οικογένειας (π.χ. πατέρας και 1 παιδί). Αυτό γίνεται για λόγους εκπτώσεων αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένο το παιδί χωρίς να χρειαστεί να ελεγχθεί ξανά ιατρικά, ή αν θα ξαναγίνει έλεγχος και ενδεχομένως να μείνει ανασφάλιστο λόγω προβλήματος υγείας.

Όριο για δωμάτιο και τροφή: Τα νοσοκομεία χρεώνουν ξεχωριστά το ”κρεβάτι” ανάλογα με την θέση νοσηλείας, πχ 400€ την ημέρα. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως που μπορεί να καλυφθεί σε κάθε νοσηλεία. Το ιδανικό είναι να μην υπάρχει όριο αλλά όταν υπάρχει όσο μεγαλύτερο είναι τόσο το καλύτερο.

Όριο κάλυψης: Το συνολικό ποσό που μπορεί αν αποζημιωθεί για νοσηλείες (π.χ. έως 300.000€ ανά περίπτωση).

Πίνακας ιατρικών αμοιβών: Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής του. Όσο μεγαλύτερος ο πίνακας τόσο καλύτερα.

Προέγκριση νοσηλείας: Σε πολλές ασφαλιστικές είναι απαραίτητο ο πελάτης να ειδοποιεί πρώτα την εταιρεία για μια νοσηλεία και να παίρνει την έγκρισή της. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να μην καλύψει όλη ή μέρος της νοσηλείας. Βασική λεπτομέρεια που πρέπει να τη γνωρίζει ο ασφαλισμένος για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Το ιδανικό είναι να μην απαιτείται προέγκριση.

Συμβεβλημένο νοσοκομείο ή κέντρο: Ιατρικό ίδρυμα με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου. Στις περισσότερες φορές είναι προς το συμφέρον του πελάτη να επιλέγει τέτοια νοσοκομεία αλλά όχι πάντα. Αυτό γιατί ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει το καλύτερο για την πάθησή του και όχι αυτό που θα πληρώσει λιγότερα. Αν είναι και συμβεβλημένο ακόμα καλύτερα.

Συγγενείς παθήσεις: Προβλήματα υγείας τα οποία ο ασφαλισμένος τα έχει από τη γέννησή του. Σε πολλές φορές χωρίς και να το γνωρίζει.

Συμμετοχή ασφαλισμένου: Το ποσοστό των εξόδων μια νοσηλείας το οποίο επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, μετά τον υπολογισμό της απαλλαγής (πχ 10%).

Bonus χρήσης δημοσίου ταμείου: Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

Non medical: Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του υποψήφιου για ασφάλιση.

Written by

Τα νέα της Υγείας