Connect with:
HomeDoctorSpotΣυνέδρια4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών στην Κύπρο διοργανώνει διαδικτυακά η ΙΜΗ, στις 26 Ιανουαρίου

4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών στην Κύπρο διοργανώνει διαδικτυακά η ΙΜΗ, στις 26 Ιανουαρίου

Η επίδραση, την οποία θα έχει ένα φάρμακο στον οργανισμό, εξαρτάται από την φαρμακολογική δράση που θα επιτελέσει και από την αντίδραση που θα έχει ο οργανισμός απέναντι στο φάρμακο αυτό. Οι επιδράσεις αυτές μπορεί να είναι επιθυμητές ή ανεπιθύμητες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι απροσδόκητες επιβλαβείς ενέργειες που μπορούν να εμφανιστούν στην αρχή χορήγησης κάποιου φαρμάκου, όταν σταματήσει η χορήγησή του ή όταν αυξομειώνεται η δοσολογία του. Επίσης, μπορούν να εμφανιστούν και μετά από πολλά χρόνια από την έγκριση και κυκλοφορία του φαρμάκου. Η επιστήμη λοιπόν, η οποία ασχολείται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και την διαχείρισή τους είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση.

Στις μέρες μας, στην εποχή του Covid-19, η επιστήμη της φαρμακοεπαγρύπνησης έχει γίνει ευρέως γνωστή. Όμως, είναι κάτι που άνθισε τώρα ή υπήρχε;

Το ερέθισμα, το οποίο οδήγησε τον FDA στην οργάνωσή της, προήλθε από την αυξημένη ανησυχία εμφάνισης της απλαστικής αναιμίας και άλλων δυσκρασιών του αίματος, σχετιζόμενα με την χρήση της χλωραμφενικόλης, που παρατηρήθηκε το 1950 στις Η.Π.Α.. Ωστόσο, η φαρμακοεπαγρύπνηση εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς, προσπαθώντας να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και τώρα με την πανδημία του Covid-19, η οποία έδωσε το έναυσμα για περεταίρω εξέλιξη.

Πλέον, η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί συστατικό στοιχείο των εθνικών οργανισμών φαρμάκων και απαραίτητο τμήμα στις φαρμακευτικές εταιρείες. Από τους ευρέως γνωστούς οργανισμούς, οι οποίοι συντονίζουν το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης, είναι ο EMA (European Medicines Agency) στην Ευρώπη και ο FDA (Food and Drug Administration) στις Η.Π.Α. Η υπηρεσία της φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΜΑ διατηρεί τράπεζα δεδομένων με όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο EMA απαιτεί από τους υπευθύνους κυκλοφορίας φαρμάκων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις αναφορές που λαμβάνουν.

Με την πάροδο των χρόνων, και ιδιαίτερα τώρα, το εύρος της φαρμακοεπαγρύπνησης έχει αυξηθεί σημαντικά και περιλαμβάνει πληθώρα τομέων. Οι τομείς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην φαρμακοεπαγρύπνηση είναι: τα φαρμακευτικά λάθη, η μειωμένη/ ελλιπής αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, η αλληλεπίδραση μεταξύ φαρμάκων, η κατάχρηση των φαρμάκων και τα πλαστά φάρμακα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φαρμακοεπαγρύπνηση του 21ου αιώνα, δεν ασχολείται μόνο με την αποκάλυψη των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων με άδεια κυκλοφορίας. Βασική της ευθύνη είναι και η προστασία όλων των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές. Συγκεκριμένα, ο ρόλος της φαρμακοεπαγρύπνησης αποσκοπεί στην επανεξέταση των βασικών εγγράφων ελέγχου των συμμετεχόντων στην έρευνα, στα έντυπα συγκατάθεσής τους, στο θεσμικό πλαίσιο, στην παρακολούθηση των δεδομένων και στην επιλογή της πρώτης ασφαλούς δόσης μετά τις κλινικές δοκιμές από τα ζώα στους ανθρώπους.

Το Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης στην Κύπρο θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001, Μέρος V . O Tομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών συλλέγει και αξιολογεί τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που εκδηλώνονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεριμνά ώστε όλες αυτές οι αναφορές να διαβιβάζονται στον ΕMA.

Η Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, Παθολόγος, GFMD,EMAUD, Σύμβουλος Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις Ιατρικές Επιστήμες Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής President Elect of International Federation of Associations of Pharmaceutical Medicine στην Ελλάδα, θα παρουσιάσει ενώπιον του 4ου Συνεδρίου Φαρμακοποιών τις κύριες συνιστώσες της προστασίας των ασθενών και της ασφαλούς χρήσης των Φαρμάκων & Εμβολίων, καθώς επίσης την αντίληψη -επίδραση των δεδομένων ασφάλειας υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων στην Δημόσια Υγεία με αφετηρία την πανδημία COVID-19. Θα δοθεί έμφαση στην αποστολή των λειτουργών υγείας και στην εγγραματοσύνη υγείας των πολιτών ως εν δυνάμει ασθενών.

Το 4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών που διοργανώνει διαδικτυακά η ΙΜΗ, στις 26 Ιανουαρίου 2022, στοχεύει στην ανάλυση των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν για τα φαρμακεία από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Το Συνέδριο, μεταξύ άλλων, σκοπεύει επίσης να αναλύσει το πώς οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά και πώς οι καινοτόμες τεχνολογίες επηρεάζουν το φαρμακείο του μέλλοντος.

Στο μικροσκόπιο θα τεθεί και το θέμα διεύρυνσης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα φαρμακεία όπως η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δυνατότητα ανανέωσης συνταγογράφησης φαρμάκων, καθώς και η υποστήριξη ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας.

Ακροατήριο

Φαρμακοποιοί, Στελέχη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων, Διευθυντικά Στελέχη από Φαρμακοβιομηχανίες και Εταιρείες Εισαγωγής & Διανομής Φαρμάκων και Ιατρικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, στελέχη από Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσοκομεία, Γιατροί, Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ακαδημαϊκοί.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας.

Πληροφορίες Συνεδρίου

Οργανωτής: ΙΜΗ

Χορηγός (μέχρι στιγμής): ΙMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Written by

Τα νέα της Υγείας