Connect with:
HomeΕιδήσειςΡύθμιση εξόφλησης κορονοχρεών σε 36-72 δόσεις

Ρύθμιση εξόφλησης κορονοχρεών σε 36-72 δόσεις

Έξτρα χρόνο για την ένταξη των φορολογούμενων που έχουν πληγεί από την πανδημία στη ρύθμιση εξόφλησης των κορονοχρεών σε 36-72 δόσεις αναμένεται να δώσει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση έως τις 23 Φεβρουαρίου 2022 της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η οποία λήγει κανονικά στις 26 Ιανουαρίου 2022. Η παράταση είναι πιθανόν να συνοδεύεται με καταβολή των δυο πρώτων δόσεων της ρύθμισης έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Περίπου 820.000 οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 έντοκες (2,5%) δόσεις αλλά με τα σημερινά δεδομένα η προσέλευση παραμένει χαμηλή καθώς λιγότεροι από 50.000 έχουν υποβάλει αίτηση. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει έξτρα χρόνο έως τις 23 Φεβρουαρίου, για τη ρύθμιση των συγκεκριμένων χρεών στην Εφορία ενώ αντίστοιχα αναμένεται να κινηθεί και το υπουργείο Εργασίας για τα χρέη της πανδημίας προς τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα ανοίγει η «βεντάλια» της ρύθμισης καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που «έκλεισα» με κρατική εντολή να μεταφέρουν τις οφειλές τους από τη πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων στο σχήμα των 36-72 δόσεων.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν αναστολή των δόσεων για τα κορονοχρέη έως τον Ιούνιο και ορισμένοι αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις. Ωστόσο πηγές του υπουργείο Οικονομικών αποκλείουν κατηγορηματική την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων αφήνοντας ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο μετάθεσης για περίπου ένα μήνα της προθεσμίας που λήγει κανονικά στις 26 Ιανουαρίου.
Tο χλιαρό ενδιαφέρον για την ένταξη στη ρύθμιση σχετίζεται στο γεγονός ότι με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών να καταβληθεί η πρώτη δόση και εκτιμούν ότι όσο περνάει ο καιρός ο αριθμός των αιτήσεων θα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Η εγκύκλιος Πιτσιλή
Αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προβλέπει επιλεκτική ένταξη στο πρόγραμμα των 36 – 72 δόσεων οφειλών που δεν βεβαιώθηκαν την περίοδο της πανδημίας ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το καλάθι των χρεών.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «κατ΄ εξαίρεση εφόσον πρόκειται για πληττόμενους από την πανδημία οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, εντάσσονται στη ρύθμιση, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές που, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως τις 05.11.2021 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 05.11.2021. Εάν στην πάγια ρύθμιση υφίστανται και οφειλές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη πάγια ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία του φορολογούμενου με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να καταχωρηθεί εκ νέου η ρύθμιση για τις υπολειπόμενες οφειλές (ως συνέχεια της προηγούμενης) και να λάβει γνώση για τη νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης ούτε σε αναστολή είσπραξη.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) οφειλές ή δόσεις οφειλών, βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι μη ληξιπρόθεσμες και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και

β) οφειλές βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν σε αναστολή είσπραξης και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης.

3. Στη ρύθμιση εντάσσονται κατόπιν επιλογής του οφειλέτη ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή/και παράταση καταβολής.

Οι δικαιούχοι είναι:
α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,

βγ) είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021,

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»,

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021

Ελάχιστη δόση
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης είναι 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Εξαιρέσεις
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Written by

Τα νέα της Υγείας