Connect with:
HomeWHAT'S HOTΠυρετός εξαγορών και προσδοκιών στον κλάδο υγείας το 2022

Πυρετός εξαγορών και προσδοκιών στον κλάδο υγείας το 2022

Έπειτα από ένα ικανοποιητικό 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στον κλάδο υγείας ήταν θετικές, πολλοί υποστηρίζουν ότι το 2022 θα είναι έτος σημαντικών αποφάσεων για τις δυνάμεις του κλάδου υγείας.

Δεδομένα αγοράς υγείας

Ο αριθμός των θεραπευτηρίων, ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία, στην Ελλάδα το 2021 ανήλθε σε 269 μονάδες, σημειώνοντας μείωση την τελευταία τετραετία κατά 3,9%. Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (52,4%) των θεραπευτηρίων κατά το 2021 ήταν ιδιωτικά. Κατά το 2021, το 63,2% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, το 32,0% Ειδικά, διαφόρων ειδικοτήτων και το 4,8% Μικτά.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συντελώντας στη συγκέντρωση του κλάδου. Εν προκειμένω στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας υγείας φαίνεται ότι οι πέντε (5) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν το 46% (CR5=46%) περίπου της συνολικής αγοράς.

Η συγκέντρωση της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, ήτοι στα διαγνωστικά κέντρα, είναι τέτοια ώστε οι τρείς (3) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν το 39% (CR3=39%) περίπου της συνολικής αγοράς.

Σχετικά με τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα η διείσδυση του πληθυσμού σε αυτόν συγκριτικά με την Ευρώπη είναι περιορισμένη καθώς οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη ασφαλιστική συνείδηση. Συγκεκριμένα τα ασφάλιστρα εκτιμάται ότι αποτελούν το 2,0% του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2021) ενώ αντίστοιχα στην ΕΕ-28 αποτελούν το 7,45% (2021).

Στον κλάδο δραστηριοποιείται μικρός αριθμός μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και σημαντικό μερίδιο στην αγορά, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι μικρο-μεσαίου μεγέθους, αλλά πολυπληθείς ανταγωνιζόμενες για μικρότερο μερίδιο της αγοράς. Συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ανερχόταν σε 53 το 2018 όταν το 2006 ανερχόταν σε 86 εκ των οποίων 22 δραστηριοποιούνταν σε ασφάλειες ζωής και σε ασφάλειες υγείας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το 2021 δραστηριοποιούνται συνολικά στην αγορά μόνο 33 επιχειρήσεις.

Στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης υγείας εκτιμάται ότι οι τρεις (3) μεγαλύτερες εταιρίες κατέχουν περίπου το 50% (CR3=50%) της εν λόγω αγοράς. Σημαντικές συγκεντρώσεις έχουν λάβει χώρα και σε αυτόν τον κλάδο και η σχετική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί.

Σημειώνεται δε ότι τα ασφάλιστρα υγείας την τελευταία τετραετία έχουν αυξηθεί σημαντικά . Το 2021 εκτιμάται ότι τα ασφάλιστρα υγείας ανήλθαν σε €254,3εκ., αυξημένα κατά 9,1% σε σύγκριση με το 2020.

Στην Ελληνική αγορά τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2021 των εισηγμένων βρίσκονται σε διελκυστίνδα με την επαναφορά της αβεβαιότητας σε σχέση με τις ιατρικές εξελίξεις και τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους επιστήμονες για να σχηματιστεί μια σχετικά πλήρης εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας και το όπλο του εμβολιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά σημειώνονται τα μεγέθη του 9μήνου του 2021 τριών εταιριών του κλάδου που βελτίωσαν ιδιαίτερα τα μεγέθη τους εκμεταλλευόμενοι τα ιατρικά αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα, τα φάρμακα και τις ιατρικές υπηρεσίες.

Δεδομένα Medicon

Η Medicon, όπου τα προβλήματα της εταιρείας που έρχονται από το 2011 φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί. Η εταιρεία με μοχλό τις δραστηριότητές της που αφορούν την ανάπτυξη, παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων για αναλυτικά εργαστήρια στον χώρο της υγείας και την ανάπτυξη λογισμικού για εργαστηριακές και ιατρικές εφαρμογές, επανήλθε στην κανονικότητα εκτοξεύοντας τα μεγέθη της ειδικά εν μέσω πανδημίας.

Το 2012 η κυβέρνηση κούρεψε τα ομόλογα (PSI) που υποχρεωτικά είχε δώσει στις εταιρείες του κλάδου έναντι των οφειλών που είχε το δημόσιο προς αυτές. Αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας στη χρήση 2011, αρχικά με το ποσό των 11,022 εκατ. ευρώ. Κατόπιν με επιπλέον επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά 5.277 εκατ. ευρώ, βάσει προσδιορισμού εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών με επιτόκιο προεξόφλησης (original effective interest rate). Συνέπεια της σχεδόν μονοθεματικής σχέσης με το Δημόσιο, που οδήγησε τελικά την μετοχή στην επιτήρηση τον Απρίλιο του 2013.

Εν τέλει τα ομόλογα αυτά, στη χρήση 2018 και στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, ρευστοποιήθηκαν στο σύνολο τους στην τρέχουσα αξία. Τέλη του 2019 η μετοχή εξήλθε από το καθεστώς της επιτήρησης, επανερχόμενη στην κανονικότητα.

Σήμερα, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τα διαγνωστικά μοριακά τεστ για τον κορονοϊό και τις εξαγωγές της και εμφάνισε μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Καταγράφηκε στα 15,25 εκατ. ευρώ με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 5,58 εκατ. ευρώ σχεδόν 40% πάνω από τα 4,08 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στο εξάμηνο το περιθώριο EBITDA ήταν στο 33,9% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 19%.

Δεδομένα Lavipharm

O Όμιλος της Lavipharm παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο στα 27,39 εκατ. ευρώ, παρουσίασε βελτιωμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( ebitda) στα 6,60 εκατ. ευρώ , από 5,72 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επιπροσθέτως μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός στα 34,77 εκατ. ευρώ από 36,73εκατ. ευρώ την 31/12/2020. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά αλλά σαφώς βελτιωμένα, καθώς διαμορφώθηκαν στα (8,840) εκατ. ευρώ από (12.269) εκατ. ευρώ την 31/12/2020. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 31 εκατ. ευρώ.

Δεδομένα Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

To Iατρικό Αθηνών, όπου σαφή βελτίωση παρουσίασε ο Όμιλος στα αποτελέσματα του εννεαμήνου με τον κύκλο εργασιών μετά από rebate & clawback να ανέρχεται στα 169,4 εκατ. ευρώ ,αυξημένο κατά 21,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα EBITDA εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο διπλασιασμού και ανήλθαν στα 27,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 96% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Ως προς τη δανειακή θέση του Ομίλου, έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση του νέου Κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μακροπρόθεσμου Ομολογιακού Δανείου, ποσού € 100.290 χιλ., με σκοπό τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου καθώς και υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Η πώληση της μαιευτικής κλινικής ΓΑΙΑ στο oaktree Capital Management βοήθησε στη διαπραγμάτευση και έτσι η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου με το περσινό διάστημα διαμορφώθηκε στα 111,34 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 149 εκατ. ευρώ.

Δεδομένα Hellenic Healthcare

Το 2022 το επενδυτικό fund CVC Capital Partners – διαμέσου της Hellenic Healthcare – κατέχει σχεδόν το 35% του μεριδίου της αγοράς στις γενικές κλινικές αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε νέες εξαγορές ακολουθούμενο απο το Oaktree Capital Management.

Επενδυτικές κινήσεις όχι μόνο στην ελληνική αγορά όπου ο βασικός αγοραστικός στόχος είναι το Ερρίκος Ντυνάν αλλά και στην κυπριακή αγορά. Μετά την εξαγορά του Απολλώνειου νοσοκομείου στη Λευκωσία απο τη Hellenic Healthcare πρόσφατα,  το επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναμένεται να αποτελέσουν το Αρεταίιο νοσοκομείο στη Λευκωσία, το Γερμανικό Ογκολογικό Νοσοκομείο και το Mediterranean στη Λεμεσό.

Written by

Τα νέα της Υγείας